BMW cilja na održiviji izvor ključnih komponenti

BMW je najavio širok spektar inicijativa za uvođenje veće održivosti u nabavku materijala za delove. Oni obuhvataju upotrebu pomorskog otpada za brizgane plastične delove, reciklažu čelika, aluminijuma i stakla i reciklažu baterijskih ćelija.

Proizvođač automobila je rekao da već trenutno koristi skoro 30% recikliranih i višekratnih materijala u proizvodnji svojih vozila, ali ima za cilj da postepeno poveća ovu cifru na 50% uz održavanje standarda kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti jednake onim delovima napravljenim od primarnih materijala.

Ključ za te ciljeve je smanjenje raznovrsnosti materijala. Kompanija je saopštila da upotreba monomaterijala značajno doprinosi pojednostavljenoj reciklaži i poboljšanoj čistoći sekundarnih sirovina. To se odnosi na tekstil, plastiku i metalne legure.

Plastika

Što se tiče reciklirane plastike, BMW uzima odbačene ribarske mreže i užad izvučene iz okeana da bi proizveo plastične granule koje se koriste za brizgane komponente ukrasa. Proizvođač automobila je rekao da se sirovine koje se koriste u komponentama mogu sastojati od oko 30% pomorskog otpada. Delovi ukrasa će se koristiti na vidljivim i nevidljivim mestima i na spoljašnjosti i na unutrašnjosti njegovih Neue Klasse (Nova klasa) EV od 2025. godine.

BMW je rekao da ima za cilj da udvostruči udeo sekundarnih materijala u proizvodnji termoplasta sa sadašnjih 20% na 40% do 2030. Prelazak sa primarnih na sekundarne materijale takođe smanjuje emisiju CO2 u proizvodnji termoplastičnih komponenti za 50 do 80% prema kompaniji.

BMW takođe radi na pilot projektu sa hemijskom kompanijom BASF i dobavljačem usluga za reciklažu i zaštitu životne sredine Alba, na ciklusu materijala za plastiku koji će mu omogućiti da prekine upotrebu sirove nafte kao sirovine. Pored toga, istražuje se upotreba plastike na biološkoj bazi i plastike ojačane prirodnim vlaknima kao što su celuloza, konoplja, drvo ili bambus.

Čelik, aluminijum i staklo

BMW je rekao da takođe ima za cilj da postepeno poveća upotrebu sekundarnih sirovina u čeličnim komponentama sa trenutnog proseka od oko 25%. U zavisnosti od legure, proizvođač automobila je rekao da se između 50 i 80% emisije CO2 u proizvodnom procesu može izbeći upotrebom sekundarnih materijala.

BMW je dalje ispred sa aluminijumskim komponentama, koje već sadrže do 50% sekundarnih sirovina. Jedan dobar primer je liveni aluminijum koji se koristi za točkove na Mini Countriman-u, gde će sekundarni aluminijum dovesti do smanjenja emisije CO2 od 75 do 85% povezane sa proizvodnjom u poređenju sa upotrebom primarnih materijala.

BMW izveštava da se već dve decenije rastavlja i reciklira komponente i da je „posvećen uspostavljanju kružne ekonomije u automobilskoj industriji, posebno za čelik, aluminijum, staklo i plastiku“.

Što se tiče stakla, radi na uspostavljanju cirkularne ekonomije za stakla vozila do 2030. godine. Rečeno je da bi demontaža, sortiranje i ponovna upotreba automobilskog stakla mogla smanjiti emisiju CO2 u proizvodnji prozora do 30% u poređenju sa upotrebom novog materijala.

Obnovljiva energija

U isto vreme, BMW razmatra korišćenje primarnog čelika koji je proizveden korišćenjem čistije energije. Od 2025. će nabavljati čelik od švedskog proizvođača koji koristi vodonik i električnu energiju iz obnovljivih izvora. Potpisan je još jedan ugovor sa dobavljačem za nabavku čelika iz proizvodnje sa smanjenom emisijom CO2. Rečeno je da se na ovaj način može pokriti 40 odsto zahteva za proizvodnju vozila u evropskim pogonima BMW Grupe. To bi bilo jednako smanjenju emisije CO2 kroz proizvodnju čelika od oko 400.000 tona godišnje.

BMW grupa nabavlja aluminijum proizveden korišćenjem električne energije proizvedene iz solarne energije od februara 2021. Ta solarna energija dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Planirano je dugoročno povećanje isporuka aluminijuma proizvedenog korišćenjem zelene električne energije, sa ciljem smanjenja emisije CO2 u ovoj oblasti za ukupno oko 2,5 miliona tona do 2030. godine“, navodi se u saopštenju proizvođača automobila. „Od 2024. pa nadalje, svi točkovi od livenog aluminijuma koje proizvodi BMW Grupa će se proizvoditi samo korišćenjem zelene električne energije.“

Baterijske ćelije

BMW Grupa takođe radi na tome da proizvodnju litijum-jonskih baterija učini održivijom kroz ponovnu upotrebu materijala ćelija baterija, proces za koji je rekao da će biti industrijalizovan kada bude postojao značajan broj električnih vozila na kraju životnog veka i značajan broj stare baterije.

Proizvođač automobila trenutno radi sa nemačkim specijalistom za reciklažu Duesenfeldom na procesu koji ima za cilj postizanje stope reciklaže od više od 95%, uključujući grafit i elektrolite.

U Kini, zajedničko preduzeće BMW Brilliance Automotive (BBA) je već uspostavilo zatvorenu petlju za ponovnu upotrebu sirovina nikla, litijuma i kobalta iz visokonaponskih baterija. Rečeno je da sirovine dobijene reciklažom čuvaju resurse i smanjuju emisiju CO2 za oko 70% u poređenju sa korišćenjem novoizvučenog primarnog materijala.

BMW takođe smanjuje ugljenik iz logistike koja se koristi za snabdevanje delova tim fabrikama i iz procesa isporuke koji se koristi za dostavljanje sklopljenih vozila do kupca.

Tačnije, ima planove da smanji emisije ugljenika u lancu snabdevanja za 20% do 2030. To znači, između ostalog, mnogo bližu saradnju sa dobavljačima logistike i transporta, fokus na digitalne alate za prikupljanje podataka o emisijama ugljenika u snabdevanju lanac i mnogo veći naglasak na održivosti u kupovini usluga.

izvor&foto: automotivelogistics.media

Pročitajte i...