Automatizacija skladišta….

Da li je automatizacija omogućila rast e-trgovine ili je rast e-trgovine omogućio dalju automatizaciju skladišta? Pitanje je bez odgovora, jer jedan faktor neizbrisivo utiče na performanse drugog.

Ono što se promenilo je maloprodajni pejzaž koji automatizacija hrani. Elektronska trgovina se u poslednjih pet meseci ubrzala za pet godina. Covid-19 je sada deo operativnog okruženja. Iznenadni i nagli porast obima narudžbi na mreži nakon zaključavanja, u kombinaciji sa poteškoćama u pronalaženju dostupne radne snage – zajedno sa ograničenjima socijalnog distanciranja – stvorio je savršenu oluju za maloprodajni sektor, kaže Frazer Vatson, šef prodaje za Evropu, za Hikrobot u kompaniji Invar Sistems.

Usvajanje automatizacije, a posebno upotrebe autonomnih mobilnih robota (AMR) već je postalo prihvaćena norma za preduzeća e-trgovine pre Covid-19, ali sada je to jedini način da se krene. Pandemija je naglasila koliko se dramatično mogu promeniti potrebe maloprodajnog preduzeća u tako kratkom vremenskom periodu. Kako je neko mogao predvideti iznenadnu promenu smera sa kojim će se trgovci suočiti ove godine – i šta bi mogla doneti sledeća godina? Maloprodajna preduzeća moraju biti agilna, a to zahteva fleksibilnost u načinu na koji koriste automatizaciju – autonomni mobilni roboti nude fleksibilnost i skalabilnost kako bi izašli u susret neizvesnoj budućnosti. Dovoljno je jednostavno za uvećavanje operacija primenom više AMR-ova ili prema potrebi premeštanje između lokacija.“

Novi talas automatizacije

Jedna očigledna promena kao rezultat pandemije Covid-19 je povećanje kupovine putem e-trgovine i ubrzani zahtevi potrošača za sve bržim uslugama isporuke. Sa sve više kompanija koje nude isporuke istog dana, očekivanje potrošača će slediti ove trendove pri svim kupovinama na mreži, stavljajući još veći pritisak na metode ispunjenja maloprodaje koje se danas koriste.,

Verovatno će najveći izazov da se to olakša biće potreba da inventar bude dostupan lokalno, što će zahtevati temeljne promene u strategijama skladištenja na malo, jer modeli velikih centralnih distributivnih centara neće moći da ispune lokalne narudžbe u vremenskim okvirima koje potrošač očekuje. Verovatno je da će ovo povećati usvajanje centara za mikroizvršavanje koji mogu pružiti lokalizovane zalihe zaliha blizu potrošača, a oni sistemi koji mogu maksimizirati obim zaliha u okviru ovih centara za mikroispunjavanje, obezbediće najveću vrednost za kupce, a zauzvrat najviši povraćaj ulaganja. Dalja konsolidacija u maloprodaji je neizbežna jer će ona preduzeća koja su profitirala prebacivanjem potrošačke potrošnje na e-trgovinu apsorbirati kapacitet i kupce onih preduzeća koja se nisu mogla prilagoditi.

Možemo očekivati da će dve ključne oblasti podstaći promene. Prvo, dostava namirnica u supermarketu moraće da se prilagodi kako bi udovoljila zahtevima potrošača tako što će imati inventar i kapacitet za isporuku istog dana. Druga ključna oblast koja će podstaći promene biće kontinuirani rast giganata e-trgovine, jer se oni nastavljaju širiti u nove tržišne sektore i na taj način menjaju očekivanja i zahteve potrošača.

Automatizacija ne rešava probleme maloprodaje preko noći. Kupci očekuju izuzetan nivo usluge, pandemiju ili odsustvo pandemije, a automatizacija mora podržati prodaju. Prvoklasni VMS je najlakši način za pružanje optimalne usluge u svim odeljenjima distributivnog centra. Distributerima pruža mogućnost da predviđaju potražnju za proizvodima pred nadolazeće sezone, omogućavajući trgovcima da pre vremena donesu odluke o zalihama i drže trendove na policama kada brzo prodaju.

Preduzeća sada moraju razmišljati o budućnosti više nego ikad ranije. Preživeli smo globalnu pandemiju koja je videla da su police naših supermarketa ogoljene, datumi isporuke produžavali su se sa dana na nedelje i još gore, preduzeća koja to nisu raščistila sa druge strane. Mislim da je ovo bila lekcija za većinu preduzeća – nikad ne znate šta donosi budućnost, pa je ključno osiguravanje vašeg poslovanja robusnom automatizacijom, bilo da je to samo softver ili robotizacija skladišta.

Pogledajte svaki aspekt vašeg poslovanja – da li je upravljanje narudžbinama pojednostavljeno? Da li su vaši procesi ispunjenja brzi i tačni? Da li radite sa svojim trenutnim softverom ili radite oko njega? Ako niste zadovoljni operacijom koju imate, promenite je. Ako razmišljate o ulaganju u automatizaciju robotike, učinite to pre nego što to učine vaši konkurenti, tako da ćete, ako je naš svet ponovo zaključan, moći da radite četiri puta brže od ostalih dobavljača na tržištu.

Automatizacija je ključ za maksimiziranje efikasnosti dok se ispunjavaju pravila socijalnog distanciranja. Operacije ispunjavanja morale su da se izbore sa velikim porastom potražnje, dok su nastavile da rade u okruženju zaštićenom od Covid-a. Da bi zaštitili bezbednost osoblja, mnogi operatori su uložili u alate za reviziju skladišta zasnovanih na tabletima, što omogućava menadžeru da vodi sve aspekte usklađenosti, kao što su stanice za dezinfekciju ruku, jednosmerni sistemi i reklame. Ova rešenja, kao što je Access VMS, takođe pružaju upite da osiguraju da se poštuju i revidiraju tačni postupci kako bi se osiguralo bezbednost osoblja.

Pandemija je pokazala da su preduzeća koja imaju fleksibilnost i okretnost svojstvenu njihovim poslovnim modelima bila ta koja su se prva trebala prilagoditi i ubrati koristi. U prvim nedeljama zaključavanja, ogroman broj tradicionalnih preduzeća odveo je svoje poslovanje prema isključivo onlajn modelu. Oni koji su već prodavali putem e-trgovine imali su velike koristi jer su već imali uspostavljene sisteme.

izvor@foto: logisticsmanager.com