7 milijardi evra za ključne infrastrukturne projekte u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope

Evropska komisija je objavila poziv za podnošenje predloga u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za transport.

Preko 7 milijardi evra je dostupno za projekte koji ciljaju na novu, unapređenu i poboljšanu evropsku saobraćajnu infrastrukturu na transevropskoj transportnoj mreži, koji uključuju železnicu, unutrašnje plovne puteve, pomorske ili unutrašnje luke ili puteve. Projekti odabrani za finansiranje pomoći će EU da ostvari svoje klimatske ciljeve.

Projekti koji jačaju trake solidarnosti EU-Ukrajina, uspostavljeni da olakšaju ukrajinski izvoz i uvoz, takođe će biti prihvatljivi. Po prvi put, entiteti iz Ukrajine i Moldavije mogu se direktno prijaviti za finansiranje EU ovim pozivom, od potpisivanja CEF sporazuma o pridruživanju sa dve zemlje ranije ove godine.

Komesar za saobraćaj, Adina Valean, rekla je: „Ovaj poziv za podnošenje predloga biće najveći u smislu raspoloživog budžeta u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope 2021-2027. Stavljamo na raspolaganje preko 7 milijardi evra za projekte koji će podržati pametan i održiv transport sistema, sa jakim fokusom na prekogranične projekte između država članica.Ova izazovna vremena su takođe ojačala važnost postojanja snažne transportne mreže železnica, unutrašnjih plovnih puteva i pomorskih puteva koja će povećati konkurentnost naše industrije, zbližiti građane i čvrsto usidriti Ukrajinu i Moldaviju u EU“.

Infrastrukturni projekti koji se finansiraju u okviru ovog poziva poboljšaće bezbednost i interoperabilnost unutar transportne mreže EU. Poziv takođe pokriva projekte koji poboljšavaju otpornost saobraćajne infrastrukture na prirodne katastrofe. Ove investicije će ojačati povezanost kako bi se ojačala konkurentnost unutrašnjeg tržišta i za putnike i za teret, za veći kvalitet života i niže emisije.

Pozivaju se podnosioci prijava da dostave svoje predloge do 30. januara 2024. godine

info&foto: transport.ec.europa.eu

Pročitajte i...