5 “must-have” karakteristika sistema za upravljanje skladištem (WMS)

Skladište je kamen temeljac svake proizvodne organizacije – centralno skladištenje i distribucija proizvoda. Zbog toga rukovanje velikim i malim skladišnim radnjama, poput provere, potvrđivanja porudžbina za pakovanje, montiranje ili jednostavno poslovno dogovaranje, mora biti usmereno i nadgledano kako bi se osiguralo da je postupak rada skladišta najtačniji i najefikasniji. WMS sistem upravljanja skladištem može vam pomoći da rešite gore navedene radne probleme.

Sistem upravljanja skladištem i dalje je preduslov upravljanja lancem snabdevanja, tj. besprekornim upravljanjem zahtevima kupaca distributivnih kanala. Pomoću WMS-a radnici skladišta mogu pratiti svakodnevne aktivnosti i efikasno raditi na postizanju određenih ciljeva. WMS može poboljšati produktivnost rada pružajući vidljivost zaliha u realnom vremenu, povećavajući tačnost inventara i smanjujući nivo rizika od nagomilavanja ili manjka zaliha.

WMS eliminiše potrebu za papirologijom i zanatskim postupcima, a takođe olakšava automatizaciju skladišnog poslovanja, što rezultira smanjenjem vremena i napora zaposlenih.

Pored toga, sistem upravljanja skladištem vam omogućava da kreirate višedimenzionalni bar kod, skenirate QR kodove, štampate nalepnice, pregledate listu naloga i trošite inventar u realnom vremenu.

1. Besprekorna integracija sa ERP platformama

Jednom kada se podaci u WMS integrišu sa vašim ERP-om (Enterprise resource planning), sistem će pokrenuti postupak i olakšati praćenje podataka u realnom vremenu u celoj organizaciji. Istovremeno, uverite se da su sve informacije uskladištene na jednoj platformi i da su dobro sinhronizovane sa drugim odeljenjima.

Na primer, ako prodajni tim nije upoznat sa sistemom upravljanja zalihama, biće teško ažurirati efikasnost kupaca na porudžbinama. Da bi se osiguralo da zaposleni i druga odeljenja imaju panoramski pogled na lanac snabdevanja, WMS bi trebao biti dobro integrisan u ERP platformu kao što je npr. SAP Business One.

2. Mobilna primena – pristupite bilo kada i bilo gde

U svetu tehnološkog razvoja danas, čak i dok putujete u inostranstvo, i dalje možete biti fleksibilni u pogledu posla i lakog pristupa podacima u skladištima, sastancima, konferencijama. Idealan sistem upravljanja skladištem poseduje interfejs prilagođen mobilnim uređajima i dostupan je sa ručnih uređaja. Omogućava menadžerima da uspostave regulatorna tela, pregledaju listu porudžbina, sirovina, gotovih proizvoda i usput prate zalihe.

Trenutno ažuriranje podataka na WMS-u podržava integrisane veb ili mobilne uređaje. Podaci će se automatski ažurirati u ERP sistemu. Ovo pomaže odeljenjima jasnoću u procesu rada i pruža stvarni prikaz statusa zaliha. Štaviše, stvaranje elektronskog izveštavanja, evidentiranje svih transakcija i upravljanje njihovim svakodnevnim radom, vrlo je lako putem mobilnih uređaja.

3. Smanjite troškove optimizacijom resursa

Kako znati koja roba od koga ulazi u skladište i koji je njen status? Ili praćenje i ažuriranje resursa (ljudskih, materijalnih i vremenskih) koji ih pokreću?

Integrisani WMS vam omogućava da planirate i uravnotežite broj porudžbina, pratite napredak, racionalizaciju pakovanja i otpreme. Upravljanje skladištem pomaže u određivanju standarda rada, tako da se svakodnevni rad obavlja na vreme i sa maksimalnom tačnošću.

WMS uklanja nepotrebne papire i pomaže zaposlenima da elektronski upravljaju distribucijskim skladištima, kupovinom i ostalim zadacima. Zaposleni mogu snimati i pregledati listu podataka bilo kada i bilo gde. Bez grešaka – bez troškova!

4. Domaći i inostrani tok zaliha

Situacija u transportu u inostranstvu se mnogo promenila u poslednjih nekoliko godina. Sve transakcije se evidentiraju elektronskim putem, a procesi se automatizuju i kontrolišu savremenim softverskim sistemima. WMS je dizajniran posebno za upravljanje aktivnostima na jednostavan način. Funkcije ekrana koje reaguju, intuitivni korisnički interfejs, mogu se automatski prilagoditi veličini i orijentaciji uređaja.

WMS vam omogućava:

  • Skeniranje i štampanje bar-koda koji se nalaze ili postavljaju na artikle
  • Štampanje nalepnica i kreiranje pojedinih stavke (Lot / serijski broj)
  • Identifikacija detalje o pošiljkama i robi koja se ne prati

5. Proces prenosa zaliha bez papira (iz skladišta u skladište)

Rad sa papirima izaziva nepotrebno nagomilavanje i otpad. WMS daje rešenje za eliminisanje rukovanja papirnom formom, pružajući mogućnosti kojima se lako može pristupiti.

Na primer, ako je zahtev skladišta A  prenos velike količine proizvoda iz skladišta B, koje je u blizini, roba se može razmeniti korišćenjem opcije prenosa zaliha. Možete da pomenete kod predmeta, serijski broj, pin kod, broj prenosa i rukujete njime za nekoliko minuta. Nakon premeštanja artikala, dobićete poruku potvrde sa referentnim brojem i detaljima transakcije. Svaki detalj je pomenut u aplikacijama prilagođenim mobilnim uređajima i veb podršci. Zbog toga WMS pomaže u uštedi vremena, truda i promociji praćenja robe u realnom vremenu.

Sistem upravljanja skladištem je aplikacija prilagođena mobilnim uređajima i zasnovana na mreži koja obezbeđuje tačnost podataka. Poboljšajte donošenje poslovnih odluka, pojednostavite i standardizujte svakodnevno skladišno poslovanje pružajući sveobuhvatnu funkcionalnost. Od instalacije i izrade do štampanja bar koda i snimljenog dobra, prenosa zaliha, posuda za prenos robe i predmeta za štampu nalepnica. WMS, dakle, omogućava razne funkcije povećavaju poslovnu produktivnost preduzeća smanjenjem troškova rada i vremena.

izvor@foto: tslogisticz.com

Pročitajte i...