4 ključna aspekta koje treba uzeti u obzir prilikom elektrifikacije voznog parka

Kada je u pitanju elektrifikacija kompanijskog voznog parka, postoji nekoliko aspekata na koje treba obratiti pažnju.

Kako se obaveze kompanija u pogledu održivosti intenziviraju, elektrifikacija vozne flote je sve više na radaru preduzeća širom sveta. Iako prelazak sa plana na akciju nije uvek lak, postoji jasan vremenski okvir za elektrifikaciju flote:

  • Kompanijama je potrebna pomoć kako bi njihova električna vozila (EV) bila održiva;
  • Moraju da obezbede prelazak na baterijsko napajanje kako bi smanjili ugljenični otisak što je više moguće;
  • Primena sistema za kontrolu troškova u održavanju vozila i upotrebi energije.

Pogledajmo 4 ključna aspekta koje treba uzeti u obzir prilikom elektrifikacije vozne flote:

Infrastruktura punjenja

Prvi aspekt na koji se treba fokusirati jeste infrastruktura za punjenje, neophodna za elektrifikaciju voznog parka. Koliko tačaka za punjenje će biti potrebno i gde ih instalirati?

Jedno je sigurno: vozačima je potreban lak pristup tačkama za punjenje električnih vozila. Analizom rute vozila, kompanija može utvrditi koliko je tačaka za punjenje potrebno, a da bi se odličili koji tip punjača će biti instaliran, važno je znati da li će ta mesta za punjenje biti dostupna drugim zaposlenima, posetiocima ili čak široj javnosti.

Tip vozila i izvor energije

Pri elektrifikaciji voznog parka, ključna je procena tip vozila i izvora energije, koji će kompaniji omogućiti postizanje maksimalnih performansi električnog voznog parka:

  • Električna vozila na baterije (BEV);
  • Hibridna električna vozila (HEV);
  • Električna vozila sa gorivnim ćelijama (FCEV), u kojima elektrohemijski proces pretvara energiju vodonika u električnu energiju;
  • Električna vozila na solarni pogon, napajana solarnom energijom dobijenom od panela postavljenih na njihovu površinu.

Upravljanje troškovima EV punjenja

Visoki troškovi energije u voznoj floti mogu ugroziti njenu elektrifikaciju, jer dovodi u opasnost jednu od najznačajnijih prednosti električnih vozila: jeftiniju energiju po kilometru električne energije u poređenju sa dizelom. Pošto vozači mogu da uključe na punjenje svoja vozila, i na poslu i na javnim stanicama za punjenje, od kojih svaka ima veoma različite tarife za energiju, dobra strategija bi mogla biti objedinjavanje troškova u jednu fakturu. Pored toga, mogu se uporediti pređeni kilometri u službi sa privatno pređenim km, kako bi se obezbedila pravična nadoknadu za vozače.

Troškovi održavanja

Prema nedavnom izveštaju Nacionalne laboratorije Argonne, održavanje električnih vozila košta oko 40% manje od održavanja vozila na gas. EV ima mnogo manje funkcionalnih delova od motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili hibridnih jer nemaju motor, nemaju prenos ili menjač. S obzirom na to da je manje potrebno za održavanje, operativni troškovi se značajno smanjuju.

Elektrifikacija flote može biti složena i zahteva pažljivo planiranje. Uzimajući u obzir sve što je uključeno u kupovinu i održavanje električnih vozila, verujemo da ova četiri aspekta biti od pomoći u obezbeđivanju uspešnog prelaska na elektrifikaciju voznog parka.

Više informacija na: frotcom.com

*izvor: frotcom.com (fleeteurope.com); foto: unsplash.com

Pročitajte i...