3PL – Najbolje prakse za hladni lanac i COVID-19

Zbog COVIDa-19, mnogi proizvođači hrane prebacili su fokus sa restorana na trgovine prehrambenih proizvoda. Ovo zahteva mnogo promena u pakovanju, skladištenju, otpremi, rasporedu itd. – sve da bi se zadovoljila promena u potražnji. 3PL sa kojim se odlučite da sarađujete treba da poseduje stručnost u lancu hladnog snabdevanja – i tehnologiju za podupiranje svojih akcija.
Kada odaberete 3PL kompaniju za prevoz i isporuku prehrambenih proizvoda, potrebno je da bude više od kompanije koja posjeduje hladnjaču. Potreban je, zapravo, pouzdan partner koji dobro poznaje zahteve i propise o bezbednosti hrane kako bi upravljao prehrambenim namirnicama na pravi način bez oštećenja. Oprema mora biti adekvatno održavana tako da kamion može da dostigne i održava određenu temperaturu u normalnim radnim uslovima.
Kamione treba pravilno skladištiti kako bi se izbeglo zagađenje ili zaraza štetočinama. To znači da se kamioni moraju osigurati u skladištu koje podleže nadzornom programu suzbijanja štetočina. Sanitarne evidencije treba da se vode na svakom vozilu.
Planovi bi trebalo da postoje kada su temperature izvan tolerancije, kao što je brza zamena kamiona.
Pošiljaoci bi trebalo da odaberu 3PL koji imaju veliku mrežu kvalitetnih prevoznika. Kada se sezonska hrana mora isporučiti hladnjačama, 3PL može kontaktirati ovu mrežu i pronaći pravog prevoznika koji će zaštititi pošiljke i pravilno ih prevesti.
Prevoznici prehrambenih artikala koji sadrže alergene (pšenica, školjke, mlekare itd.) treba da budu svesni potencijala unakrsne kontaminacije, a poseban fokus treba dati rukovanju. 3PL partneri moraju jasno sagledati i upravljati specifičnim rukovanjem ovim vrstama tereta kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija.
Pri prevozu rasute hrane potrebno je i pravilno čišćenje sanitarne prikolice. Prevoznici bi trebali biti u mogućnosti da prikažu svoje „perionice“ kao dokaz o poslednjem čišćenju. Neke se namirnice podvrgavaju kontaminaciji mirisa, pa je sanitarni vazduh faktor koji se ne sme zanemariti.


Tehnologija za izvrsnost u transportu


3PL-ovi koji koriste sistem upravljanja transportom (TMS – Transportation management system) mogu poboljšati isporuke hladnog lanca odabirom pravog prevoznika, optimizacijom ruta, konsolidacijom tereta i još mnogo čime. 3PL koji nude digitalno podudaranje tereta, dinamička optimizacija ruta i slaganje opterećenja, smanjuju ukupne milje i prazne kilometre, što rezultira poboljšanom efikasnošću i sigurnošću. Optimizacijom i smanjenjem kilometraže prilikom otpreme prehrambenih proizvoda, mogućnost kontaminacije pošiljki je manje verovatno, jer će proizvodi biti brže isporučeni do odredišta. TMS takođe omogućava vidljivost pošiljki u realnom vremenu tako da ćete u svakom trenutku znati šta se dešava sa vašim proizvodima.
Specifično za hladni lanac, praćenje temperature tokom tranzita pomaže da hrana bude sigurnija. Neke 3PL kompanije koriste rešenja za praćenje pošiljke u stvarnom vremenu koja se mogu koristiti za prikupljanje podataka o tranzitu u realnom vremenu. To omogućava potpunu kontrolu temperature pošiljke i pruža uvid ukoliko postoje neki rizici sigurnosti hrane tokom tranzita.
Uređaji za elektronsku evidenciju (ELD – Electronic logging devices), koji se koriste za upravljanje radnim satima, takođe mogu dadati podatke o tome koliko dobro radi vozač kamiona. Da li je vozač napravio više dužih zastoja? Da li je vozač prekoračio ograničenje brzine? Da li je vozač išao tamo gde je trebalo da ide? Ove povratne informacije mogu se podeliti sa vozačem radi procene performansi.


izvor: foodlogistics.com

Image by Nina Stojanovic from Pixabay

Pročitajte i...