100 gradova Evropske unije se obavezuje na punu dekarbonizaciju do 2030. godine

Prema novoj inicijativi Evropske komisije, sto gradova se javno obavezalo da će do kraja ove decenije svesti svoje emisije na nulu.

Pod novom šemom evropske komisije (Šema 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova) objavljene 28 aprila 2022. godine, 100 gradova se obavezalo da će postati klimatski neutralni do 2030. godine, računajući na podršku Evropske unije za postizanje tog cilja.

Nova šema dobila je preko 370 predloga, a 100 gradova je izabrano na osnovu solidnosti njihovih planova i spremnosti da ispune cilj. Lista uključuje gradove poput Lisabona, Kopenhagena, Geteborga, Pariza i Milana, kao i druge čije su zemlje sporije preduzimale klimatske mere, poput Lođa i Budimpešte. Pored toga, dvanaest gradova van EU, uključujući Glazgov, Sarajevo i Istanbul, takođe je izabrano za učešće.

Uz saradnju lokalnih vlasti, građana, preduzeća, investitora i regionalnih i nacionalnih vlasti, ova inicijativa EU ima za cilj da:

  • Uspostavi 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030;
  • Osigura da ovi gradovi deluju kao centri za eksperimentiranje i inovacije kako bi svi evropski gradovi mogli slediti njihov primer do 2050. godine.

Nakon njihovog učešća u šemi klimatski neutralnih i pametnih gradova, odabrani gradovi će pripremiti neobavezujuće ugovore o klimatskim gradovima u kojima se navode akcioni i investicioni planovi koje nameravaju da sprovedu kako bi postigli potpunu dekarbonizaciju do kraja decenije.

*izvor: frotcom.com;

*foto: unsplash.com, frotcom.com (Evropska komisija)

Pročitajte i...