Uprkos pandemiji luka Valensija u prošloj godini imala promet od 5,4 miliona kontejnera

Jedna od najprometnijih evropskih luka „Valenciaport“, prevazišla je glavne izazove koje je donela pandemija Covid-19 , čemu govore rezultati: u 2020. godini rukovano je sa preko 5,4 miliona kontejnera. Uprkos padu poslovanja početkom godine, rast izvoza u poslednjih pet meseci podržao je oporavak protoka TEU. Oko 80 miliona tona robe prebačeno je kroz luku do kraja 2020. godine. Od avgusta prošle godine, povećanje izvoza robe putem kontejnera, koje je u porastu u proseku od preko 11%, daje akterima razlog da veruju da će luka nastaviti da pravi još veće skokove prometa tokom 2021. godine.

U decembru je u luci Valensija pretovareno 485.000 kontejnera i 7,2 miliona tona robe. Uspešan decembar zaokružio je godinu u kojoj je 63,2 miliona tona kontejnerskog generalnog tereta premešteno iz luke – rast od skoro 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Zainteresovane strane pojačale su poslovanje od avgusta meseca, izvezvši 2,45 miliona TEU u periodu pet meseci do Nove godine – u proseku 492 000 TEU mesečno. Od toga, dva meseca premašila su 500.000 TEU.

U avgustu je „Valenciaport“ postala prva španska luka koja je u jednom mesecu pretočila više od 500.000 TEU zbog velikog povećanja trgovine sa zemljama poput Indije, Turske i Maroka. Uprkos pandemiji, snažan završetak godine značio je to da je „Valenciaport“ skoro izjednačia rekordnu 2019. godinu, sa samo blagim padom prometa od 0,23%, što se robe tiče i padom kontejnera za 0,21%.

Ruku pod ruku sa pozitivnim oporavkom ide rast izvoza generalnog tereta u kontejnerima iz sektora industrije, uključujući poljoprivredno-prehrambenu industriju (6,87%) i građevinske materijale (5,51%). Na primer, saobraćaj u drugim podsektorima, kao što su ostali prehrambeni proizvodi, povećan je za više od četvrtine sa 1,12 miliona tona premeštene robe. S druge strane, generalni teret, koji nije bio u kontejnerima, prebacio je ukupno 12,74 miliona tona u 2020. godini, što je 14,35% manje nego u 2019. godini. Po sektorima, voznim i transportnim elementima, ostvaren je protok od samo 5,13 miliona tona, što je pad od 14,83% u poređenju sa 2019. godinom.

SAD su bile glavni međunarodni trgovinski partner luke, preuzimajući 536.000 TEU-a u 2020. godini, a odmah iza njih je Kina sa više od 535.000 TEU. Luka je ostvarila velike dobitke trgujući sa Indijom, prebacivši 221.000 punih kontejnera – prosečni rast od skoro 29% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno obrađenih 80,88 miliona tona u 2020. godini, približno 29% odgovara izvoznim operacijama, 22% uvozu i 49% tranzitu.

Prethodno navedenim, luka Valensija se ističe kao mešovita luka u uslugama uvoza / izvoza, ujedno uzimajući u obzir predviđanja da će luka u budućnosti moći da rukuje sa 6 miliona kontejnera godišnje.

izvor: porttechnology.org

Foto di papagnoc da Pixabay