Sektor vazdušnog tereta „mora biti spreman“ za međunarodnu distribuciju vakcina

Međunarodno trgovinsko telo IATA izdalo je smernice za koje kaže da će osigurati da je vazdušna industrija tereta spremna da podrži rukovanje velikim brojem, transport i distribuciju vakcine Covid-19.
Date su preporuke vladama, logistici i lancima snabdevanja u pripremi za, najveću i najsloženiju globalnu logističku operaciju koja je ikad preduzeta.

Generalni direktor i izvršni direktor IATA-e Alekandre de Juniac rekao je: „Isporučivanje milijardi doza vakcine koja se mora efikasno transportovati i čuvati u dubokom smrznutom stanju celom svetu podrazumevaće izuzetno složene logističke izazove u lancu snabdevanja. Iako je neposredni izazov primena mera testiranja Covid-19 za ponovno otvaranje granica bez karantina, moramo biti spremni kada vakcina bude spremna.“

Smernice pozivaju vlade i lance snabdevanja da se pozabave dostupnošću skladišnih objekata sa kontrolisanom temperaturom i nepredviđenim situacijama kada takvi objekti nisu dostupni, kao i definisanjem uloga i odgovornosti strana uključenih u distribuciju vakcina, posebno državnih organa i nevladinih organizacija.
Za preduzeća u logistici i industriji lanca snabdevanja, IATA je rekla da se treba pozabaviti kapacitetom i povezanošću, jer su globalne rute dramatično smanjene širenjem virusa.
Takođe je pozvao sektor da se pozabavi objektima i infrastrukturom potrebnim za distribuciju i skladištenje objekata koji bi vakcinu održali u „duboko smrznutom“ stanju.
IATA je takođe pozvala vlade i preduzeća da se pozabave upravljanjem granicama, uključujući uvođenje brzih procedura za dozvole preleta i sletanja za operacije koje nose vakcinu Covid-19, kao i potencijalno carinsko rasterećenje.
Konačno, rečeno je da moraju biti uspostavljeni aranžmani koji će osigurati da pošiljke ostanu sigurne od neovlašćene upotrebe i krađe.

izvor@foto: logisticsmanager.com