Predviđa se da će se flota pametnih kontejnera osam puta proširiti u narednih pet godina

Predviđa se da će globalna flota pametne kontejnerske opreme koja je omogućena telematikom, porasti osam puta u narednih pet godina i činiti 25% globalnih zaliha kontejnera do 2026. godine, prema novom izveštaju britanske konsultantske kuće Drewry.

Pametni kontejneri su postali sve važniji nakon početka pandemije covida i rezultujućih poremećaja u lancu snabdevanja, što je istaklo potrebu za boljom vidljivošću tereta kako bi se, ova grana logistike, nosila sa dužim i promenljivijim vremenima tranzita.

Kontejner postaje „pametan“ kada je opremljen telematskim uređajem koji obezbeđuje praćenje u realnom vremenu, omogućavajući operaterima da povećaju vreme okretanja svojih kontejnera i tako poboljšaju dostupnost opreme. Takođe omogućava vlasnicima tereta (BCO) da bolje razumeju lokaciju i status svog tereta kako bi mogli bolje da kontrolišu svoje lance snabdevanja.

Drewry procenjuje da je do kraja 2021. godine oko 3,6% globalne flote kontejnerske opreme bilo opremljeno uređajima pametne tehnologije nakon rasta od preko 30% tokom iste godine. Međutim, ovaj tehnološki rast i implementacija pametne opreme značajno varira u zavisnosti od tipa opreme, sa već jakim prodorom u hladnjače i intermodalnim kontejnerima, ali mnogo manjim u sektoru suvih bokseva. Već trećina pomorske flote hladnjača je pametno opremljena, dok je cifra za intermodalne kontejnere preko 40%, prema procenama Drewry-ja.

Drewry predviđa da će se broj pametnih kontejnera u globalnoj floti ubrzati u narednih pet godina do 2026. godine i dostići preko 8,7 miliona jedinica, što predstavlja čak 25% svetskih zaliha ovih velikih transportnih kutija.

Nedavna najava Hapag-Lloyda da namerava da opremi celu svoju flotu suvih bokseva pametnim uređajima primoraće druge vodeće prevoznike da slede njihov primer.

*izvor: splash247.com; foto: unsplash.com

Pročitajte i...