Novi podaci pokazuju da je globalna trgovina pala za 5,6% prošlog meseca

Iako je sukob u Ukrajini započeo pri kraju februara, njegov uticaj na svetsku ekonomiju bio je toliko dubok da je globalna trgovina pala za 5,6% prošlog meseca u poređenju sa januarom.

To pokazuje najnovije ažuriranje Instituta Kil (The Kiel Insitute for the World Economy), koji procenjuje da je izvoz iz EU, SAD i Rusije opao u februaru 2022. godine u poređenju sa januarom.

Izvoz iz EU opao je za 2,8%, SAD su izvozile 3,9% manje, a ruski izvoz je manji za 11,8%. Kina je zaustavila taj trend svojim izvozom od 0,3% više nego prethodnog meseca.

Kada je reč o uvozu, sve prethodno navedene države odnosno EU, smanjile su uvoz, sa izuzetkom SAD, čiji je uvoz porastao za 1,2%.

„Iako je sukob između Rusije i Ukrajine eskalirao, uslovno rečeno, tek u poslednjoj nedelji februara, čini se da neizvesnost, sankcije i pojačane inspekcije robe u skladu sa sankcijama već utiču na trgovinu širom sveta. Već sredinom februara kretanja brodova su ukazivala na slabu trgovinu, a sankcije protiv Rusije su pojačale ovaj negativni trend“, rekao je Vincent Stamer, šef Kiel Trade Indicator.

Među faktorima koji su korišćeni za utvrđivanje gore navedenih cifara bilo je kretanja brodova. U slučaju Rusije, u luku Sankt Peterburg je otpremljeno 17% manje robe. I pored toga, uvoz je zabeležio samo skroman pad od 1,6%.

„Iako su velike brodarske kompanije najavile obustavu isporuka u Rusiju, to se odnosi samo na nove rezervacije. Trenutno, kada su u pitanju stare rezervacije, one će se i dalje slati u Rusiju kako je planirano, pod uslovom da ne krše sankcije“, dodao je Stamer.

Stamer je takođe objasnio da se očekuju dalje poteškoće u trgovini kako se rat nastavlja:

„Brojke iz februara daju utisak o ekonomskim posledicama rata u Ukrajini. U narednim mesecima će trgovina robom između EU i Rusije verovatno biti značajno smanjena zbog sankcija i neizvesnosti, rekao je Stamer. „Pojačane carinske kontrole radi provere poštovanja sankcija mogu dodatno dovesti do kašnjenja u pomorskoj trgovini“.

*izvor: trans.info; foro: unsplash.com

Pročitajte i...