Maersk napušta ICS za WSC preko zelenih vrednosti

Maersk je napustio Međunarodnu brodska komora (International Chamber of Shipping-ICS) i pridružio se Svetskom savetu za pomorstvo (World Shipping Council-WSC) pošto je danska brodarska grupa odlučila da zelene vrednosti ICS-a nisu u skladu sa njenim.

U izjavi na svojoj veb stranici, Maersk je naveo da trgovinska udruženja oblikuju, informišu i dele tehničke standarde i javnu politiku. Ona takođe obezbeđuju forum, u okviru jasnog okvira zakona o konkurenciji, za članove da raspravljaju i pripremaju pozicije specifične za sektor.

Maersk, koji želi da postigne nultu emisiju gasova staklene bašte 2040. godine, deceniju ranije od globalnog cilja 2050. godine, navodi: „Kao lider u sektoru, verujemo da je aktivno učešće u trgovinskim udruženjima i obaveza i prilika za podizanje letvice, kada je to potrebno. Uvek imamo za cilj da to uradimo imajući na umu naše osnovne vrednosti – ne samo skromnost i poštenje. Višeglasna po definiciji, trgovinska udruženja su uvek izraz kompromisa između svojih članova. Kao takva, Maersk neće uvek biti 100% usklađen sa njihovim pozicijama, i zadržava, kao i svaki drugi član, svoju sposobnost da izabere drugačiji put.”

Maerskova odluka usledila je nakon što su zemlje članice Međunarodne pomorske organizacije u junu odbile predlog ICS-a da se pokrene fond za istraživanje i razvoj za dekarbonizaciju vredan 5 milijardi dolara. Države su imale rezerve u pogledu pravičnog korišćenja fonda i pristupa tehnologijama. ICS je zatim razvio strategiju za formiranje morskih čvorišta čiste energije i rad sa brodarskim kompanijama, lukama i energetskim grupama u njihovim naporima za dekarbonizaciju.

Maersk smatra da trgovinska udruženja treba da podrže otvorene debate, podatke i tehničko znanje, jer su oni ključni za izgradnju poverljivih odnosa među članovima, ali i sa donosiocima odluka.

Maersk je rekao: „Preispitujemo naš status članstva jednom godišnje kako bismo osigurali da trgovinska udruženja u kojima smo članovi lobiraju u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma, kao i drugim ključnim pitanjima. Ovo uključuje procenu kako njihov pristup i domet odražavaju naše stavove i vrednosti. Jedan od rezultata procesa 2022. je naša odluka da podržimo jačanje WSC-a i posvetimo interne resurse za to. Naš izbor da se povučemo iz odbora ICS-a takođe treba posmatrati u ovom kontekstu.”

izvor&foto: container-news.com

Pročitajte i...