Luka Roterdam započinje ispitivanje zelenog vodonika

Luka Roterdam zakazala je ispitivanje proizvodnje zelenog vodonika u fabrici Sif na Maasvlakteu za 2023. godinu.

Kao deo projekta AmpHytrite, fabrika Sif, proizvođač monopila (čelične cevi koje se zabijaju u morsko dno i nose sekundarne čelične elemente kao što su platforme za vetro turbine i slično), radiće zajedno sa Ponderom, KCI inženjerima i GE Renewable Energy-em. Partneri su potpisali Memorandum o razumevanju kako bi se „ovladali” proizvodnjom zelenog vodonika na moru, piše Roterdamska luka.

Projekat AmpHytrite će se sastojati od tri faze: prvo, studija izvodljivosti za offshore off-grid proizvodnju zelenog vodonika; druga faza za razvoj i izgradnju proizvodne jedinice koja će biti smeštena u blizini fabrike Sif na Maasvlakteu; i treće, projekat će videti fazu proširenja kako bi se koncept primenio u punoj meri u vetroparku na moru.

Tokom druge faze, proizvodna jedinica će raditi isključivo na snazi koju proizvodi vetroturbina Haliade koja se nalazi na lokaciji Sif.

Cilj kompanija je da proizvedu 750 tona zelenog vodonika godišnje.

*izvor: porttechnology.org

Pročitajte i...