Luka Buenos Aires pokreće tender za nadogradnju blockchain sistema

Generalna lučka uprava argentinske vlade (AGP) pokrenula je tender za obnovu i modernizaciju svoje platforme za elektronsku razmenu dokumenata e-PuertoBUE, zasnovanu na blokovima, koja se trenutno koristi u luci Buenos Aires.

Ova digitalna platforma koristi se za obavljanje elektronskih logističkih transakcija aktera, pod jurisdikcijom luke Buenos Aires, kao što su zahtevi za usputna zaustavljanja na liniji, koncesijskim terminalima, pomorskoj prefekturi i Carini.

Rezolucija 8/2021 objavljena u Službenom listu precizira da platforma koja se razvija mora biti zasnovana na sigurnim, standardizovanim i interoperabilnim tehnološkim alatima, naveli su  AGP-u.

Pored toga, mora se razviti na način koji omogućava akterima spoljnotrgovinskog lanca da efikasno i efikasno dele informacije, kao i adekvatnu sledljivost tereta.

Tehnološka poboljšanja obuhvatiće nove dokumentarne procese, kao što su: servisne usluge za brodove, kako prilikom ulaska, tako i tokom boravka na doku, besplatni elektronski dug, administracija železničkih formacija, elektronski tovarni list i postupak prijave opasne robe.

Za ovo će se koristiti savremena platforma procesa koja će biti „tokenizovana“ u blok-lančanoj mreži koja će delovati kao digitalni notar, sprečavajući izmene informacija, sprovodeći sledivost i pružajući, između ostalog, siguran okvir.

Zbog svega navedenog, modernizacija e-PuertoBUE postaviće Luku Buenos Aires kao pionira i lidera inovacija u regionu u upotrebi ovih remetilačkih tehnologija, u okviru Plana modernizacije transporta koji je sprovelo Ministarstvo saobraćaja.

*izvor: porttechnology.org; foto: pixabay.com

Pročitajte i...