Luka Antverpen uspešno testirala tehnologiju 3D sonara za unutrašnju plovidbu

Luka Antverpen je potvrdila da 3D sonarni senzori mogu da pomognu automatizovanoj unutrašnjoj plovidbi nakon niza uspešnih testova krajem 2020. godine. Luka je saopštila da je sarađivala sa Univerzitetom u Antverpenu kako bi istražila tehnologiju i testirala je u stvarnoj situaciji, na brodu Tuimerlaar, brodu u vlasništvu Luke.

Ovaj test je uključivao 3D sonarni senzor sa 32 vodootporna, napredna mikrofona, razvijena zajedno sa Univerzitetom u Antverpenu. Senzori su se slagali i prosleđivali informacije u realnom vremenu, što je stvaralo slike okoline zasnovane na zvuku.

Bespilotni brod dovodi do ozbiljnog smanjenja troškova i nudi odgovor na sve veće probleme sa mobilnošću i rast cena drumskog prevoza.

Prof. Jan Steckel, sa Univerziteta u Antverpenu, rekao je, „Ako želite da omogućite autonomno jedrenje, neprekidno praćenje okruženja broda je od najveće važnosti. To možete da uradite sa kamerama, ali u teškim okolnostima – poput prašine, vode, blata, dima ili magle – one ne rade dobro.“

U okviru CoSis-Lab, istraživačke grupe Fakulteta primenjenih inženjerskih nauka u Antverpenu, razvijaju se napredni senzorski sistemi za teške uslove.

3D sonarni senzor

Svetlana Samsonova, sa Univerzitet u Antverpenu, rekla je da nivo inovacija može pomoći pomorskoj industriji da privuče nove talente, koji će biti vitalni za prevazilaženje sadašnjih i budućih izazova.

Rečna plovidba nažalost nije fensi sektor rada“, rekla je Samsonova. „Privlačenje mladih talenata nije lako. Zbog toga smo veoma posvećeni inovacijama. Tehnologija mora ojačati konkurentnost sektora unutrašnjeg brodarstva. “

Više od 42% sve robe u luku Antverpen uvezli su ili izvezli brodovi unutarnjih voda 2019. godine. U saopštenju je luka Antverpen navodi se da su unutrašnji brodarski promet i tehnološke inovacije ključne za njenu konkurentnost.

izvor: container-mag.com, porttechnology.org, globalcargoinsight.com