Globalna tonaža i cene vazdušnog tereta nastavljaju da padaju

Tonaže i cene globalnog vazdušnog tereta nastavili su sa postepenim opadanjem u prve dve nedelje avgusta nakon što su obimovi kratkog i delimičnog oporavka u drugoj polovini jula, otkrivaju najnoviji podaci iz WorldACD Market Data.

Gledajući 32. nedelju, svetska naplativa težina je smanjena za 5% u poređenju sa prethodnom nedeljom, a prosečna svetska stopa je blago opala, na osnovu više od 350.000 nedeljnih transakcija obuhvaćenih podacima WorldACD-a i analizom glavnih međunarodnih vazdušnih kargo traka.

Upoređujući poslednje dve nedelje sa prethodne dve nedelje, prosečne svetske stope su smanjene za 1%, dok je naplativa težina smanjena za 5%, uz povećanje kapaciteta od 1%. Taj dalji mali pad u prosečnim cenama nastavlja trend malog pada iz nedelje u nedelju koji je doveo do pada stopa za više od 4% od poslednje nedelje juna i za 10% od kraja maja.

Na strani tonaže, naplativa težina iz Afrike u Evropu i obrnuto je u posebno negativnom trendu, sa smanjenjem od 14% i 10%, respektivno, u prve dve nedelje avgusta u poređenju sa prethodne dve nedelje. Količina odlaska u Evropu takođe pokazuje negativan trend u svim regionima, sa ukupnim prosečnim smanjenjem od 7% na bazi 2Wo2W, i smanjenjem od 5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Količina ulaska u Evropu iz veoma važnog azijsko-pacifičkog regiona takođe je značajno smanjena (8%) u prve dve nedelje avgusta u poređenju sa prethodne dve nedelje. Obim odlaska iz Azije i Pacifika u celini bio je manji za 5% na osnovu 2Vo2V, uključujući pad od 3% u Severnu Ameriku, sa azijsko-pacifičkim odlaznim obimom manjim za 19% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Uzimajući dugoročnu perspektivu za sveukupno globalno tržište, poslednje dve nedelje su pokazale povećanje svetske stope od 8% u poređenju sa prošlom godinom, uprkos padu težine od 11% i povećanju kapaciteta od 8%. Veće naknade za gorivo i dalje utiču na ukupne cene vazdušnog tereta u odnosu na njihove nivoe prošle godine. Iako su cene mlaznog goriva omekšale u poslednjih nekoliko nedelja, one su i dalje oko 80% više nego u ovo vreme prošle godine.

Da bi se trenutni nivo cena avio kargo stavio u još širu perspektivu, prošlonedeljni prosečni prinosi od 3,60 dolara po kilogramu su više nego dvostruko veći od nivoa pre pandemije u julu 2019. (1,75 dolara) i avgustu 2019 (1,71 dolara).

izvor&foto: aircargoweek

Pročitajte i...