Evropska unija izdaje sertifikat Moscow Cargo LLC

Moscow Cargo LLC dobio je Sertifikat RA3 od strane Nemačke nacionalne uprave za civilno vazduhoplovstvo (Luftfahrt-Bundesamt), koja u ime Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost (EASA) vrši inspekciju i sertifikaciju aerodroma i avio kompanija.

Sertifikat RA3 (treća država regulisanog agenta) potvrđuje da je terminal Moscow Cargo LLC u potpunosti u skladu sa svim zahtevima vazduhoplovne sigurnosti koje je utvrdila Evropska unija za teret i poštu namenjene ili putuju kroz zemlje EU sa teritorije zemalja koje nisu članice EU ( Provedbena uredba (EU) 2015/1998).

Revizori Luftfahrt-Bundesamt-a su posebnu pažnju posvetili sprovođenju bezbednosnog programa kompanije Moscow Cargo koji uključuje mere za zaštitu tereta i očuvanje njegovog integriteta tokom čitavog logističkog ciklusa pre prelaska u avio-kompaniju.

Sve operacije rukovanja teretom od trenutka prijema za transport do trenutka isporuke u vazduhoplov odvijaju se u kontrolisanom području aerodroma (KZA), gde je neovlašćen pristup teretu zabranjen tokom zemaljske manipulacije.

izvor: globalcargoinsight.com

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay