ABS se pridružuje BlueBARGE projektu

ABS se pridružio BlueBARGE projektu, programu koji finansira program Horizon Europe i koji uključuje 14 partnera iz 10 evropskih zemalja u razvoju sveobuhvatnog rešenja za skladištenje električne energije na moru.

ABS predvodi 36-mesečni projekat vredan 11 miliona evra i podržaće konzorcijum u pogledu bezbednosti, klasifikacije i usklađenosti sa propisima.

Da bi se ograničilo lokalno zagađenje i emisije gasova staklene bašte, BlueBARGE razvija i testira novi način da se brodovi koji su usidreni u luci priključe na električnu energiju poznatu kao hladno peglanje. BlueBARGE model će posmatrati isporuku električne energije na moru za usidrena i usidrena plovila. On će se baviti izazovima u vezi sa električnom integracijom, povezivanjem platforme sa brodovima, lukama i lokalnim mrežama, kao i aspektima operativne bezbednosti i usklađenosti sa propisima.

izvor: en.portnews.ru; foto: multimarine.com.cy

Pročitajte i...