Švajcarska razmatra privremena ograničenja brzine od 60 km/h kako bi smanjila saobraćajne gužve

Švajcarska savezna kancelarija za puteve razmatra mogućnost uvođenja privremenih ograničenja brzine od 60 km/h kako bi se smanjile gužve u saobraćaju. Ovu vest je preneo švajcarski list Tages-Anzeiger, a zanimljiv je podatak da je izgubljeno vreme u saobraćajnim gužvama na švajcarskim nacionalnim putevima 2021. godine iznosilo približno 32.500 sati. Štaviše, prema proceni švajcarske Savezne kancelarije za prostorni razvoj (ARE), troškovi vremena provedenog u saobraćajnim gužvama iznosili su oko 1,67 milijardi švajcarskih franaka u 2019. godini. Plan ograničenja brzine od 60 km/h uključuje korišćenje elektronski kontrolisanih indikatora brzine za automatsko prilagođavanje…

Read more

Švajcarska vlada menja plan železnice 2050 sa fokusom na kratke udaljenosti

Poboljšanje željezničkih usluga prvenstveno na kratkim i srednjim udaljenostima, kao što je povećanje S-Bahn usluga, nova je strategija za Švajcarsku. U tom cilju, Švajcarsko savezno veće je revidovalo svoju dugoročnu železničku strategiju „Bahn 2050“. Do sada je strategija 2050 bila prvenstveno usmerena na eliminisanje uskih grla i povećanje učestalosti železničkih operacija. Sa revizijom, fokus će biti na poboljšanju železničke ponude prvenstveno na kratkim i srednjim relacijama, na primer sa dodatnim uslugama S-Bahn-a i nadogradnjom prigradskih stanica. Razlog za navedeno je taj što najveći potencijal za prelazak na železnicu leži u…

Read more

Švajcarska ka još jednoj reformi tržišta teretnog železničkog saobraćaja

Poslednjih nekoliko godina pokazalo je da se železnički teretni prevoz u Švajcarskoj teško može samostalno finansirati, tvrdi Savezno veće Švajcarske. Kao rezultat toga, „postoji potreba za daljim reformama sa posebnim fokusom na saobraćaj pojedinačnih vagona”. Veće je zadužilo Federalno odjeljenje za okolinu, transport, energiju i komunikacije (DETEC) da izradi neke konkretne predloge za rešavanje ovog pitanja. DETEC će završiti studiju do jeseni 2022. Dva stuba koja treba da se pozabave su finansijska održivost saobraćaja pojedinačnih vagona i podrška samo-ekonomiji železničkog teretnog prometa kroz podsticanje većeg broja kompanija da ga koriste.…

Read more

Švajcarska povećava putarine za kamione sa Euro IV i Euro V motorima

Od 1. jula 2021. godine skuplje putarine važiće za starije kamione Euro IV i Euro V u Švajcarskoj. Ovo je odlučilo Švajcarsko savezno veće tokom sastanka 20. januara 2021. godine. Zbog činjenice da povećanje putarine utiče i na međunarodni saobraćaj, odluka je takođe morala biti odobrena na nivou EU, ali se to dogodilo tokom razgovora održanih u decembru 2020. godine. Rezultat toga je da su EURO klase IV i V / EEV degradirane i prebačene u najskuplju poresku kategoriju. Preduzimajući takav korak, Švajcarsko savezno veće želi da nastavi svoju politiku…

Read more