Da li će računarstvo u oblaku dovoljno dobro zameniti lokalne sisteme u logistici?

Računarstvo u oblaku je podstaklo revoluciju u privatnim i poslovnim aplikacijama tokom protekle decenije. Danas se podaci i softverski programi mogu sačuvati ili pokrenuti u bilo kom centru za obradu podataka u svetu. Svima se upravlja preko interneta, potpuno nezavisno od lokacije ili uređaja. Računarstvo u oblaku je značajno olakšalo instalaciju, administraciju i ažuriranja i time postavilo temelje za softver kao uslugu (SaaS). Ovaj poslovni model pruža mnoge prednosti: – Efikasna obrada velikih podataka, – Brza integracija, – Paket sveobuhvatne nege sa jasnom strukturom troškova, – Pristup najnovijim funkcijama, –…

Read more

WMS + SaaS + Automatizacija = Smooth Operations

Veštačka inteligencija, neuronske mreže, mašinsko učenje, robotika, mobilne aplikacije, veliki podaci, oblak i softver kao usluga (SaaS). Mnogi subjekti su preoblikovali način na koji roba putuje od pristaništa do kućnog praga, posebno u današnjem hiperaktivnom okruženju e-trgovine direktnog potrošača. Samo od 2020. godine, promenljivi zahtevi kupaca, kašnjenja u lukama, nedostatak radne snage, nestašica snabdevanja i evoluirajuća državna regulativa, doprineli su tehnološkoj trci u naoružanju u industriji, što je dovelo do toga da mnogi neodlučni igrači u žurbi uskoče u tehnološko kolo. Ali, istina je da podizanje nivoa sopstvene tehnologije na…

Read more

Cloud-Native VMS: ključne karakteristike i razmatranja

Potrošački i poslovni softver prošao je kroz značajnu evoluciju u poslednjih godina. Potrošači su dostigli tačku u kojoj je softver kao usluga (SaaS) postao neprimetna norma. Naša upotreba proizvoda Microsoft® Office tiho se promenila u Microsoft® 365 koji se pruža kao usluga. Sistemi ljudskih resursa polako su prešli na davatelje usluga poput radnog dana. A kod kuće koristimo čitav paket Google-a, Apple-a i drugih softverskih proizvoda – svi isporučeni kao usluga. Zaista, potrošači ovih dana retko plaćaju licencirani softver.U logističkom i distributivnom prostoru preduzeća koja zavise od lanca snabdevanja takođe…

Read more