Sigurniji vagon-cisterna za prevoz opasnih materija na tržištu

Wascosa je razvila novi vagon-cisternu za akrilonitril. Novi vagon postavlja nove standarde u pogledu sigurnosti a i samog dizajna vagona. Najzapaženije karakteristike su samonosiva konstrukcija rezervoara, kao i specijalni zaštitni štit, odnosno „PS02 zaštitni štit“ dobavljača sistema EST Eisenbahn-Sistemtechnik. Ovo je posebno razvijeno za ovaj vagon. Zaštitni štit PS02 štiti rezervoar u slučaju sudara sa vagonom pored ili sa drugim vozilima i preprekama. Budući da se nalazi daleko napred na prednjem delu vagona, što je ranije moguće odbija opasnosti po rezervoar, radije poput bočne zaštite od penjanja iznad odbojnika. Povećana…

Read more