Vozač kamiona iz Francuske višestruki dobitnik nagrada za izum u obezbeđivanju tereta

Francuski vozač teretnog vozila izumeo je jednostavnu alatku za brže i lakše obezbeđenje tereta, u situacijama kada posadu vozila čini jedan vozač. Ovaj izum doneo mu je tri nagrade za kratko vreme. Nazvan FIXANG, alat olakšava jednoj osobi da brzo montira trake za pričvršćivanje oko tereta. Kada vozač počne da postavlja kaiš i zakači prvu kuku u prikolici, može koristiti snažno magnetizovani čelični alat da zadrži kuku na jednom mestu. To znači da vozač može da ispusti drugi kraj kaiša kroz teret i može da manipuliše sa trakom za zatezanje…

Read more