Trans.eu pokreće platformu za privatnu berzu tereta

Trans.eu, logistička platforma, uvela je novu berzu za transport tereta pod nazivom Privatna berza tereta, koja omogućava špediterima da pozovu prevoznike u njihovu sopstvenu bezbednu i privatnu digitalnu oblast, gde mogu direktno da komuniciraju sa svojim provajderima transportnih usluga od poverenja. Trans.eu je razvio platformu koja ubrzava komunikaciju između špeditera i prevoznika koji već imaju dobre radne odnose, kao direktan odgovor na potražnju potrošača. Trans.eu je takođe kreirao Korporativnu berzu tereta za velike špeditere, koja omogućava upravljanje raspodelom tereta i pružaocima usluga u okviru mreže korporacije. „Sa našom novom platformom…

Read more