CORE POWER i MIT dobili sredstva za razvoj plutajućeg nuklearnog istraživačkog projekta

Univerzitetski program za nuklearnu energiju američkog Ministarstva energetike (NEUP) odobrio je sredstva za istraživanje Energetskoj inicijativi MIT-u, CORE POWER-u i Nacionalnoj laboratoriji Ajdaha, za trogodišnju studiju o razvoju plutajuće proizvodnje nuklearne energije na moru u SAD. Finansiranje NEUP-a će omogućiti detaljna kolaborativno istraživanje o ekonomskim i ekološkim prednostima plutajuće napredne proizvodnje nuklearne energije i detaljno razmotriti sve aspekte izgradnje, rada, održavanja i stavljanja van pogona takvih objekata. Američko ministarstvo energetike (DOE) ranije je objavilo svoju nameru da finansira i razvija regionalna čvorišta čistog vodonika (H2Hubs) širom Amerike, od kojih jedno…

Opširnije