NTS rešenje za daljinsko očitavanje podataka sa digitalnog tahografa

Regionalna kompanija NTS koja od 2006. godine razvija i isporučuje kompletna softverska rešenja za upravljanje i optimizaciju u transportu i logistici, na tržištima Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije, predstavila je NTS Taho rešenje za upravljanje podacima sa digitalnog tahografa. Poslovanje u skaldu sa zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, bez nastanka dodatnih troškova, za transportne kompanije nije nimalo jednostavan zadatak. Tradicionalan način manuelnog očitavanja i preuzimanja podataka podrazumeva da vozilo periodično dolazi na određenu lokaciju gde se vrši očitavanje. Kao…

Opširnije