NTS mobilna kancelarija – za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera

Smanjena bezbednost vozača u saobraćaju, povećana potrošnja goriva i visoki troškovi transporta samo su neki od svakodnevnih problema sa kojima se susreću transportne firme. U cilju pronalaženja jednog sveobuhvatnog rešenja, kompanija NTS je kreirala aplikaciju NTS Mobile Office, mobilnu kancelariju za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera. NTS Mobile Office je rešenje koje omogućava efikasan i brz protok informacija i dokumenata između dispečera i vozača u toku realizacije transporta. Vozači u svojim vozilima imaju Android terminale sa instaliranom NTS Mobile Office aplikacijom za komunikaciju sa drugim vozačima i dispečerima…

Opširnije

NTS rešenje za daljinsko očitavanje podataka sa digitalnog tahografa

Regionalna kompanija NTS koja od 2006. godine razvija i isporučuje kompletna softverska rešenja za upravljanje i optimizaciju u transportu i logistici, na tržištima Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije, predstavila je NTS Taho rešenje za upravljanje podacima sa digitalnog tahografa. Poslovanje u skaldu sa zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, bez nastanka dodatnih troškova, za transportne kompanije nije nimalo jednostavan zadatak. Tradicionalan način manuelnog očitavanja i preuzimanja podataka podrazumeva da vozilo periodično dolazi na određenu lokaciju gde se vrši očitavanje. Kao…

Opširnije