Lista TOP 10 trendova u lancu snabdevanja

Kako se lanac snabdevanja razvija suočen sa stalnim promenama izazvanim pandemijom i političkom nestabilnošću, sačinili smo listu TOP 10 trendova snabdevanja. Trend lanca snabdevanja 10: EDI kao uslugaElektronska razmena podataka (EDI) je ono što obezbeđuje okvir za automatizovane lance snabdevanja, o komunikacijama, performansama i vidljivosti. Ali sam EDI se razvija, iz inherentnih ograničenja EDI rešenja po meri, što je rezultiralo nestandardnim pristupom od kompanije do kompanije, što znači da ne mogu svi trgovinski partneri da implementiraju EDI, a takođe i da testiranje oduzima mnogo vremena. EDI-kao-usluga rešava ove nedostatke, pomažući…

Opširnije

Devet trendova u lancu snabdevanja automobilske undustrije

Neki od trendova na koje treba obratiti pažnju u lancu snabdevanja automobilske industrije: 1) Automatsko rukovanje (AGV) Transportni sistemi bez vozača su se do sada prvenstveno koristili za veoma repetitivne zadatke, kao što je transport malih delova. Predviđamo da će se kamioni sa uskim prolazima (VNA), viljuškari sa pomičnim stubom i pikeri niskog nivoa (LLOP) sve više koristiti u automatizovanom transportu i pri odlaganju i vađenju paletizovane robe. Ovo može uključivati potpunu ili delimičnu automatizaciju kamiona pomoću indukcionih petlji, sistema kamera, lasera, GPS-a ili kombinacije nekoliko sistema. 2) Povezane mašine…

Opširnije

Novi trendovi lanca snabdevanja i logistike

Šta se krije iza ugla? 2020. godina je uveliko u toku, sa svim svojim izazovima koje nosi sa sobom globalna pandemija izazvana virusom Korona. Uporedo sa bitkom koju vodi većina zemalja Sveta protiv nevidljivog neprijatelja, lanac snadbevanja, logistika kao i kompletna industrija trpe sve jače udarce. Ono što je u biti svakog pojedinca kao i društva je borba za opstanak. Ako se ova borba posmatra težnja za pronalaženjem izlaza iz mračnog tunela, ma koliko on bio dugačak, svima je jasno šta nas očekuje na kraju tunela. Da, svetlost, koja će…

Opširnije