Socijalna distanca i i lanac snabdevanja

COVID je promenio način na koji gledamo na sve, od načina na koji kupujemo namirnice za porodicu, do interakcija koje imamo sa strancima i prijateljima na trotoaru u blizini naših domova. Neki restorani i prodavnice sada odbijaju da prihvate gotovinu kao način zaštite svog osoblja od virusa koji je promenio naš svakodnevni život. Novac može biti kralj tokom pandemije, ali papir koji dodirnemo stvara anksioznost i moguću tačku prenosa. Ta anksioznost oko fizičke razmene je razlog zašto mnogi otpremnici i skladišta sada rekalibriraju same radne tokove na kojima je izgrađeno…

Opširnije