Luka New York i New Jersey beleži 14,9% povećanje zapremine tereta

Luka New  York i New Jersey ostvarila je fizički obim robe ekvivalentan premeštanju 780.782 TEU u avgustu 2021. godine, što je treći najveći mesečni obim od kada je luka počela da prati teretne aktivnosti. U prevodu, povećan je obim tereta za 14,9% u odnosu na avgust 2019. godine, odnosno za 2,9% od jula 2021. godine. Najnovije vesti o povećanju obima prometa tereta dolaze nakon vesti iz maja ove godine, kada je objavljeno da je luka New York i New Jersey doživela devet meseci doslednog rasta tereta. Iako je luka dostigla…

Opširnije