TOP 5 luka u Velikoj Britaniji

Velika Britanija ima dugu i slavnu pomorsku istoriju, koja je nekada bila ključna za protok robe širom sveta. Na TOP 5 listi, koja sledi, biće predstavljeno prvih pet britanskih luka po prometu robe, a ne samo TEU kapacitetima, što bi trebalo da objasni odsustvo luke Felikstou (Port of Felixstowe), koja je samo posmatrajući TEU kapacitivnost najprometnija luka u zemlji. Važnost britanskih luka ponovo je došla u fokus, jer ova zemlja želi da sklopi nove trgovinske sporazume nakon Bregzita. Britanske luke već vrede 57 milijardi dolara za ekonomiju ove zemlje, u…

Opširnije