Šta treba da znate o HVO gorivu?

HVO se može koristiti u mnogim vozilima kao zamena za dizel i istovremeno donosi neke prednosti ali i nedoumice. Šta je uopšte HVO? HVO je skraćenica za hidrogenizovana biljna ulja i opisuje zamenu za dizel na bazi biljnih ulja i drugih sirovina. Kako se pravi HVO? Biljna ulja i masti, između ostalog, mogu se koristiti kao polazni materijali za HVO. U zavisnosti od proizvođača, koristi se klanični otpad, alge ili stara kuhinjska mast. Nakon čišćenja, proizvodi se pretvaraju u energetski bogata goriva, koja su po definiciji parafinska goriva, u komplikovanom…

Opširnije