Kuehne+Nagel debituje na listi Fortune Global 500

Po prvi put, grupa Kuehne+Nagel uključena je na listu Fortune Global 500, koju godišnje sastavlja časopis Fortune. Sa prometom od 36,699 milijardi CHF u fiskalnoj 2021., Kuehne+Nagel zauzima 396. mesto na globalnoj listi i 9. mesto u Švajcarskoj. Fortune Global 500 lista je najpriznatija rang lista najvećih svetskih kompanija koje kotiraju na berzi, merene prvenstveno godišnjim prometom i profitom. Fortune Global 500 kompanije ostvarile su promet od ukupno 37,8 biliona dolara u 2021. godini, više od jedne trećine svetskog BDP-a. Kuehne+Nagel je najveći svetski špediter za pomorski i vazdušni transport…

Opširnije