Kakvu ulogu imaju gradske vlasti EU u logistici poslednje milje?

Prognoze rasta logistike poslednje milje i nadolazeći pritisci na urbano okruženje povećali su svest i napore da se osigura da se ovaj rast razvija na održiviji način. Strategija održive i pametne mobilnosti Evropske komisije podstiče velike i srednje gradove da rade na ovoj tranziciji. Ali da li će gradske vlasti nešto preduzeti, i ako da, kako? Stručni panel od 30+ profesionalaca iz oblasti logistike, kreatora politike i istraživača uključenih u evropski istraživački projekat ULaaDS, u blogu portala trans.info, daje odgovore na to kakva je uloga gradskih vlasti u logistici poslednje…

Read more

IRU, ACEA, T&E i Hydrogen Europe pozivaju na ambiciozniju EU infrastrukturu za alternativna goriva

Vodeći glasovi za dekarbonizaciju drumskog saobraćaja u EU, hitno pozivaju zemlje članice EU i Evropski parlament da se dogovore o ambicioznijim ciljevima za infrastrukturu za punjenje vozila električnom energijom i vodonikom. IRU, koji predstavlja operatere komercijalnog drumskog transporta, zajedno sa ACEA-om, koja predstavlja proizvođače vozila, NVO Transport & Environment, i Hydrogen Europe, udruženjem kompanija i organa javnog sektora, potpisali su zajedničko pismo liderima EU. Sve četiri organizacije su zabrinute da ciljevi postavljeni predlogom Evropske komisije za uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva mogu biti znatno oslabljeni tokom zakonodavnog procesa. U…

Read more

Paket mobilnosti nije uspeo?

Najnoviji amandmani EU na Paket mobilnosti, koji su osmišljeni da obezbede bolje uslove radnika, izgleda da su krenuli u teškom smeru, ako se ima u vidu količina pisama o povredi prava, koje je Evropska komisija uputila državama članica prošlog meseca. Ogroman broj zemalja članica EU, čak  22 od 27, dobile su pismo u vezi sa „nedostatkom transpozicije“ u vezi sa zakonodavstvom o upućivanju vozača na rad u sektor drumskog saobraćaja. Šokantne razmere u kojima Paket mobilnosti nije u potpunosti primenjen, otkrilo je rumunsko udruženje za prevoz robe, koje je prikazalo…

Read more

Evropska transportna i logistička industrija poziva predsednike Evropske komisije da preduzmu mere protiv Austrije

Politika Austrije da ograniči drumski transport robe u regionu Tirola sve više ometa mogućnost pružanja usluga i kretanja robe kroz jedan od najvažnijih tranzitnih koridora u EU, sa oko 7.000 kretanja kamiona dnevno. Nakon pogoršanja situacije, 13 transportnih i logističkih udruženja širom EU izrazilo je zabrinutost zbog poteškoća u drumskom transportu tereta preko Tirola, u pismu koje je poslato predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Udruženja su ponovila poziv Evropskoj komisiji da ispuni svoju ulogu čuvara sporazuma EU i da zaustavi, po njihovim rečima „ilegalne mere Austrije protiv tranzita“.…

Read more

Evropska komisija odobrava nemačku šemu pomoći za modalnu promenu

Evropska komisija odobrila je nameru Nemačke da troši 350 miliona evra godišnje u javnim sredstvima kako bi podstakla da se teretni saobraćaj prebaci sa drumskog na železnički. Šema, koja će podržati prevoznike u železničkom saobraćaju u Nemačkoj, pomoći će smanjenju zagušenja na putevima i emisije CO2. U okviru šeme, železnički prevoznici će dobiti nadoknadu do 45% svojih naknada za pristup koloseku, tj. naknada koje železnička preduzeća moraju da plate za korišćenje železničke mreže. Udruženje nemačkih transportnih kompanija (VDV) pozdravlja odluku EK i kaže: „Odluka je odlučujući korak. Železnički transport mora…

Read more