Dell pokreće inovacije u svetu 5G

Odnos kompanije Dell Technologies sa T-Mobile-om najavljuje put za još snažniju 5G budućnost. Dell Technologies korača u dinamičnu, kolaborativnu budućnost 5G, jer nastavlja da se kreće dalje od svoje tradicionalne uloge dobavljača IT preduzeća Kompanija je sada uspostavljeni strateški partner brojnim telekom kompanijama, pomažući im da modernizuju svoje mreže, ali i da ih unovče, generišući nove tokove prihoda. Jedan od kupaca kompanije Dell je T-Mobile, sa kojim je već dugi niz godina u vezi sa inovacijama. Istorijski gledano, Dell-ov fokus je bio na podršci T-Mobile-ovim IT i mrežnim zahtevima, kroz…

Opširnije