CIG suzbija prenos štetočina

Međunarodne organizacije za prevoz tereta Cargo Integrity Group pozivaju na hitnu akciju aktera u globalnim lancima snabdevanja kako bi se smanjio rizik od prenošenja štetočina putem međunarodnog kretanja tereta. Pet partnera u Cargo Integrity Group, poznatoj kao CIG, kažu da prepoznaju vitalnu važnost usredsređivanja na pretnju invazivnih štetočina po prirodne resurse širom sveta, kao i hitnost u izradi mera za smanjenje rizika koje rešavaju situaciju. Ovaj poziv na akciju prati namere stručnjaka za kontrolu štetočina pod pokroviteljstvom Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC) da preduzmu sveobuhvatne, međunarodno nametnute korake za…

Opširnije