Luk vijadukta nad Maienne-om

Vijadukt Maienne nalazi se na severu Chateau Gontier u Francuskoj i izgrađen je nad dolinom Maienne. Nadograđeni most sastoji se od velikog luka sa čeličnim stubovima na koji se oslanja put. Šipka mosta široka 300 m sastoji se od klasičnog biputera sa promenljivom visinom i poprečnim nosačima između njih. Sarenov klijent Buyck Steel Construction ugovorio im je da instaliraju delove mosta na vijaduktu Maienne. Najteži i najizazovniji deo koji je trebalo podići bio je luk mosta. Luk je bio dugačak 87m i težak 900 t i morao je biti postavljen…

Opširnije