CFL Cargo naručuje multisistemske električne lokomotive

CFL Cargo je poslao prvu porudžbinu za multisistemske električne lokomotive Bombardier Transportation Traxx MS3 opremljene dizel motorima za poslednji radni kilometar u neelektrifikovanim terminalima.Porudžbina objavljena 18. novembra pokriva ukupno 10 lokomotiva Traxx MS3, uključujući pet sa poslednjim miljama motora.Planirano je da se isporuče od 2021. godine i biće odobreni za rad u Luksemburgu, Nemačkoj, Poljskoj, Austriji, Belgiji i Francuskoj. „Nove Traxx-ove višesistemske lokomotive omogućiće nam da prelazimo brojne granice jednako lako kao i kamion, pružajući tako našim klijentima konkurentno transportno rešenje koje doprinosi postizanju evropskog cilja Novog zelenog sporazuma, povećanjem…

Opširnije