Češka železnica naručila je 79 električnih vagona Škoda 7Ev, poznatih kao RegioPanter

Nalog je zasnovan na dva okvirna ugovora i sastoji se od 50 vozova sa dva vagona i 29 vozova sa tri vagona. Škoda će ove vozove isporučiti u naredne četiri godine. Češke železnice će ih staviti u službu za putnike u oblastima Olomouc, Moravsko-Šleska i Južna Češka u 2023. i 2024. godini „Vozovi RegioPanter doprinose značajnom poboljšanju kvaliteta domaćih železničkih putovanja. Međutim, naša moderna, ekološka i udobna vozila ne rade samo na linijama mnogih regiona u Češkoj, već i u Slovačkoj, a uskoro i u Letoniji. Zahvaljujući novim ugovorima u…

Opširnije