Tajna prelaska na električna vozila

Gledajući daleko unapred, do trenutka kada budete spremni da zamenite svoja prva električna vozila, vaše odluke će se zasnivati na stvarnim podacima o voznom parku kroz koje ćete analizirati troškove i produktivnost svojih električnih vozila u upotrebi. Ali još niste tamo. Umesto toga, vaš početni prelazak sa vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na električna ili hibridna električna vozila neće biti niamlo lak. Kao prvo, još ne znate koliko su troškovi i performanse električnih vozila u poređenju sa vašim trenutnim vozilima. Drugo, trenutno nemate rešenja za punjenje električnih vozila. I treće, ne…

Opširnije