7 prednosti 3PL preduzeća za operacije pakovanja u e-trgovini

Kako vaše poslovanje napreduje i nudi više proizvoda i usluga, na kraju ćete odlučiti da li ćete isporuke i ispunjavanja poveriti eksternim provajderima. Većina će se obratiti nezavisnim provajderima logistike (3PL) kako bi ispunili zahteve kupaca. Međutim, vredi napomenuti da nisu svi 3PL-ovi isti, tj. nemaju svi 3PL-ovi iste mogućnosti i usluge. Da bi sagledali koje su to prednosti 3PL-a za operacije pakovanja, da vidimo najpre šta je to logistika treće strane (3PL)? Logistika treće strane, takođe poznata kao 3PL, je usluga koju određeno preduzeće ili organizacija nudi, a u…

Opširnije