Alfa Laval napreduje u igri sa gorivom sa neutralnim ugljenikom

Švedska Alfa Laval kupila je patentiranu tehnologiju od danske kompanije RenCat za reformisanje vodonika iz amonijaka u pokušaju da ojača svoju poziciju u preradi goriva bez ugljenika. Kompanija namerava da primeni ovu tehnologiju, u kombinaciji sa svojom ekspertizom u prenosu toplote, kako bi povećala poslovne mogućnosti na tržištu za preradu vodonika, olakšavajući upotrebu obnovljivih goriva u budućnosti. Kao što je objašnjeno, RenCat-ova patentirana tehnologija generiše vodonik iz amonijaka, za upotrebu u gorivim ćelijama ili motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Amonijak je jedno od sintetizovanih goriva sa neutralnim ugljenikom, koje se često…

Opširnije