Kako postići istinski integrisanu logistiku?

Globalno, mnoge kompanije mogu tvrditi da upravljaju logistikom od kraja do kraja, međutim, ne sprovode je sve na način koji je nesmetan i koji obezbeđuje ispravno upravljanje lancem snabdevanja. Integrisana logistika s kraja na kraj ne podrazumeva samo pokrivanje celog logističkog procesa i informisanje o svim promenama, već i mogućnost donošenja odluka o upravljanju lancem snabdevanja u realnom vremenu u bilo kom bloku lanca, svim logističkim funkcijama i svim lokacija. Ono što je najvažnije, ceo proces mora biti skrojen s obzirom na ciljeve i potrebe svake kompanije. Najveće prepreke Dve…

Opširnije