Dojče Telekom pokreće 5G projekat u luci Duizburg

U Dojče Telekomu su objasnili da inicijativa predviđa da se poluautomatizovano upravljanje lučkim dizalicama testira putem mobilne komunikacione tehnologije. Cilj projekta je povećanje kapaciteta manipulacije kontejnerima. Do sada poluautomatizovana kontrola pokretne opreme za rukovanje teretom u unutrašnjim lukama nije bila moguća.Država Severna Rajna-Vestfalija odabrala je projekat za finansiranje putem konkursa 5G.NRW i obezbediće oko milion evra u naredne dve godine.U okviru inicijative, Dojče Telekom oprema luku Logport I u Duizburgu Rajnhauzenu sopstvenom 5G kampus mrežom za projekat, koja se može prilagoditi individualnim tehničkim zahtevima.Poluautomatizacija uz pomoć 5G tehnologije bi trebalo…

Opširnije

Put napred – budući železnički mobilni komunikacioni sistem

Upotreba radija za železničke komunikacije počela je u Evropi u periodu posle II svetskog rata, ali je njegova upotreba za sisteme upravljanja relativno skora (oko 20 godina) u poređenju sa uvođenjem železnice (više od dva veka). Prva generacija radio komunikacija – Globalni sistem mobilnih komunikacija za železnicu (GSM-R) – je još uvek u upotrebi, a nova primena se nastavlja u nekim zemljama. Primene GSM-R su bile veliki evropski uspeh u istraživanju i razvoju – i industrijskom – u tolikoj meri da je danas broj železničkih linija opremljenih GSM-R, posebno u…

Opširnije