Luka Antverpen uspešno testirala tehnologiju 3D sonara za unutrašnju plovidbu

Luka Antverpen je potvrdila da 3D sonarni senzori mogu da pomognu automatizovanoj unutrašnjoj plovidbi nakon niza uspešnih testova krajem 2020. godine. Luka je saopštila da je sarađivala sa Univerzitetom u Antverpenu kako bi istražila tehnologiju i testirala je u stvarnoj situaciji, na brodu Tuimerlaar, brodu u vlasništvu Luke. Ovaj test je uključivao 3D sonarni senzor sa 32 vodootporna, napredna mikrofona, razvijena zajedno sa Univerzitetom u Antverpenu. Senzori su se slagali i prosleđivali informacije u realnom vremenu, što je stvaralo slike okoline zasnovane na zvuku. Bespilotni brod dovodi do ozbiljnog smanjenja…

Opširnije