Da li znate: Koji je najduži put na svetu?

Panamerička magistrala jedna je od najvećih avantura na svetu. To je mreža puteva koja pokriva skoro 30.000 kilometara (19.000 milja) od Severne Amerike do Južne Amerike. Kaže se da je to najduži put na Zemlji. Majka svih putničkih putovanja započinje u zalivu Prudhoe na Aljasci i proteže se do vrha Argentine u Ushuaia (Tierra de Fuego) do donjeg dela Južne Amerike. Nakon vožnje klasičnim vozilom, drumska veza Severne i Južne Amerike prekida se u Darien Gapu (Panama), gde je dalju vožnju potrebno nastavi trajektom. Ovaj jaz je dugačak 96 kilometara…

Opširnije