Globalna tonaža i cene vazdušnog tereta nastavljaju da padaju

Tonaže i cene globalnog vazdušnog tereta nastavili su sa postepenim opadanjem u prve dve nedelje avgusta nakon što su obimovi kratkog i delimičnog oporavka u drugoj polovini jula, otkrivaju najnoviji podaci iz WorldACD Market Data. Gledajući 32. nedelju, svetska naplativa težina je smanjena za 5% u poređenju sa prethodnom nedeljom, a prosečna svetska stopa je blago opala, na osnovu više od 350.000 nedeljnih transakcija obuhvaćenih podacima WorldACD-a i analizom glavnih međunarodnih vazdušnih kargo traka. Upoređujući poslednje dve nedelje sa prethodne dve nedelje, prosečne svetske stope su smanjene za 1%, dok…

Opširnije