Električne parkirne kočnice postepeno postaju obavezne

Od 2024. automatski aktivirana parkirna kočnica će postepeno postati obavezna za kamione. Zbog promene u evropskim propisima o odobrenju, automatski aktivirana parkirna kočnica će postepeno postati obavezna od 2024. godine. Amandmanom na ECE R 13 regulativu, Evropska ekonomska komisija (ECE) je otvorila put ka većoj bezbednosti pri upravljanju komercijalnim vozilima. ECE je 21. septembra 2021. prihvatio predlog Nemačke koji ima za cilj uvođenje automatski aktivirane parkirne kočnice. Početak primene je predviđen za septembar 2024. godine. BG Verkehr i Nemački savet za bezbednost na putevima (DVR) vodili su kampanju za novu…

Opširnije