Uslovi korišćenja

Sadržaj portala može se besplatno koristiti uz prihvatanje ovih uslova. Portal Alogistics.rs je zakonski vlasnik prava na portal, takođe portal je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne materijale, baze podataka) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi. Pristup i korišćenje uslovljen je prihvatenjem i poštovanjem uslova poslovanja. Uslovi poslovanja služe da zaštite prava drugih korisnika, prava trećih lica i naša prava tokom rada portala. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja, morate odmah prestati da koristite bilo koji deo usluge. Web sajt i usluga sajta zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakom i/ili drugim zaštitnim pravima i podležu zakonu o autorskim pravima i drugim zakonima o zaštiti. Portal Alogistics.rs odmah će razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. odmah će biti skinuti sa portala.
S izuzetkom upotreba web stranica sajta dozvoljena je uz prethodni pisani pristanak web sajta Alogistics.rs. Izuzev određenog sponzorisanog sadržaja (tj. sadržaja od partnera koje možete koristiti od njih preusmeravanjem na njihovu web lokaciju), sav sadržaj dostupan za preuzimanje može se besplatno koristiti za lični i/ili komercijalni svrhe pod određenim ograničenjima kako je utvrđeno u ovim Uslovima.
Svi sadržaji i informacije na portalu Alogistics.rs predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, a u vezi s namerom da se obezbedi pravovremena i tačna infomacija. Alogistics.rs ne pruža bilo kakve garancije putem rada portala u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog portala. Informacije na ovom portalu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije su obezbeđene iz drugih izvora za koje Alogistics.rs smatra da su pouzdani i tačni u trenutku objavljivanja. Alogistics.rs ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana portala. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Alogistics.rs na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih internet sajtova ili stranica. Alogistics.rs nije odgovoran za oglašavanje trećih strana objavljenih na web lokaciji ili za robu ili usluge ponuđene na njima. Web lokacija i usluga vam se nude na bazi “kako jeste” i “kako je dostupno”