Zelena logistika – Kako da vaš transport (ekološki) bude efikasan?

Opšte je poznata činjenica da zaštita životne sredine započinje na individualnom nivou. Ipak, u svakodnevnom životu, često nam je teško sprovesti u delo jednostavne rutinske radnje koje mogu biti korisne na naše okruženje. Bilo da se radi o jednostavnom odlaganju otpada, štampanju beležaka ili vožnji do obližnjeg supermarketa – udobnost često prevladava nad ekološkom svešću. Ali nismo samo mi kao individue ti koje treba da izvršimo promene, potrebno je i da se posebno odnos u velikim kompanijama promeni jer i na njima je odgovornost za smanjenje emisije usled visokog iznosa CO2. Na kraju krajeva, procenjuje se da 250 najvećih svetskih korporacija proizvodi oko trećine emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Postoje različiti načini da se korporativni procesi učine efikasnijim i time ekološki prihvatljivijim, pre svega digitalizacijom. Na taj način kompanije mogu da osiguraju visok nivo konkurentnosti i dugoročnost postojanja. Održivost i ekologija preduzeća dugo su među razlozima zbog kojih se potrošači odlučuju da kupe proizvod ili da za njega plate veću cenu. U B2B sektoru kompanije mogu imati koristi od „zelenog“ ponašanja, jer se neki projekti dodeljuju samo kompanijama koje ispunjavaju određene ekološke zahteve i slede propise kompanije o usaglašavanju.

Uzmimo jedan primer iz logistike. Većina proizvodnih kompanija – bez obzira na to u kojoj industriji posluju – ima unutrašnji i spoljašni transport, na primer za kretanje materijala ili isporuku robe. Ovi procesi su složeniji nego što se čini na početku. Pravo prevozno sredstvo mora isporučiti pravi materijal na pravo mesto u pravo vreme da bi se osigurao proces proizvodnje. Pravovremeno planiranje svih prevoznih procesa je od vitalnog značaja i često izaziva glavobolje kod odgovornih. Ovde postoji puno potencijala za optimizaciju – posebno u pogledu uticaja na životnu sredinu. Krenimo od situacije da su spoljašnji i unutrašnji prevozni procesi planirani na takav način da bi se proizvodnja mogla odvijati bez neplaniranih zastoja. Planer je u početku zadovoljan radom, ali sa aspekta zaštite životne sredine, kao rezultat toga ostaju vožnje bez tovara-prazne vožnje (kamioni napuštaju fabriku prazni, viljuškari se premeštaju unutar fabrike bez prevoza tereta…). Situacija koja je nepovoljna i za troškove kompanije i za životnu okolinu. Inteligentno planiranje uz pomoć softverskih sistema omogućava upotrebu resursa poput zaposlenih ili prevoznih sredstava na mnogo ciljaniji način štedeći vreme i troškove. Efikasno planiranje moglo bi rezultirati, na primer, potrebom za manje viljuškara u fabrici ili nekoliko kamiona manje u voznom parku .

Transparentnost kao osnova za efikasno planiranje

Osnovni preduslov za sprovođenje efikasnog planiranja uštede je transparentnost. Mnogim kompanijama često nedostaje mogućnost nadzora prevoznih linija i njihovog statusa, što brzo može dovesti do zagušenja kako u kontroli snabdevanja kamiona tako i u unutrašnjem prevozu. Na primer, rampa je zauzeta ili je materijal izgubljen. Nadgledanjem kompletnog prevoza stvara se jasna slika i zato je moguće inteligentno koordinirati različite prevozne procese. Pored toga, moguće je planirati predviđanjem i fleksibilnošću. Neočekivani događaji poput kašnjenja ili hitne potrebe za materijalom, mogu se u najkraćem mogućem roku isplanirati i sprovesti u novi plan otpreme prevoza, uzimajući u obzir sve relevantne opšte uslove. Za optimizovano planiranje mogu se koristiti posebni algoritmi za izračunavanje tačnog i efikasnog toka akcije.

Oni koji u ovom slučaju sada misle samo na velike korporacije, greše. Upotreba inteligentnih sistema planiranja isplaćuje se i za manje kompanije i vidove prevoza. Na primer, optimizovani prevozi u unutrašnjoj logistici mogu dovesti do povećanja efikasnosti što rezultira potrebom za jednim manje viljuškarom. Svi mi možemo učiniti nešto dobro za naše okruženje, u malim rutinama u svakodnevnom životu ili kao kompanija dizajniranjem efikasnih procesa. Inteligentno planiranje logističkih procesa dovodi do minimiziranih praznih vožnji, efikasne upotrebe resursa u transportnoj logistici i uštede troškova. Tako inteligentno planiranje koristi okruženju i uspehu kompanije.

izvor, foto: allthingssupplychain.com