Uticaj COVID-19 na lance snabdevanja

Sa korona virusom, ili COVID-19, koji dominira gotovo u svakom aspektu svakodnevnog života, takođe i njegov uticaj na sve stvari oko lanca snabdevanja ne može se zanemariti.

Korona virus uzima danak u lancu snabdevanja i logističkim operacijama, tu se uključuje: usporavanje uvoza i izvoza; povećanje troškova; uravnoteženje ulazne (već naručene) sa očekivanom (smanjenom) potražnjom i prilagođavanje troškova tako da odražavaju smanjeni obim poslovanja; neizvesnost i finansijska zabrinutost; zatvaranja dobavljača i odlaganja transporta…

Poslovno okruženje je odjednom postalo toliko negativno da je pitanje šta se može očekivati u budućem poslovanju.

Prema podacima koje je nedavno objavila Panjiva, firma za globalnu trgovinsku obaveštajnu službu, gde stoji da iako vreme Lunarne nove godine može da iskrivi cifre, pad pošiljki od 13,5% u januaru i februaru iz Kine (uključujući Hong Kong) “može ukazivati” da je to bio prvi uticaj poremećaja izazvan koronavirusom.

Direktor istraživanja Panjive Chris Rogers rekao je da se obično očekuje pad pošiljki posle  Lunarne nove godine, a ova godina nije izuzetak jer se desio ranije od predviđenog, imajući u vidu groznicu zatvaranja fabrika u prvom kvartalu u Kini zbog stanja sa koronavirusa.

Jedna od mnogih nepoznanica koja se odnosi na lanac snabdevanja odnosi se na to kako se stvari mogu vratiti u normalu. Postoje pojedini nalazi koji variraju i to u rasponu od tri do dvanaest meseci.

izvor foto: logisticsmgmt.com

Pročitajte i...